Nowa kadencja Rady Miejskiej w Stargardzie: Komisje i ich członkowie

Na początku miesiąca maja zaprezentowano skład nowo wybranej Rady Miejskiej w mieście Stargard. Na kolejnej sesji podjęto decyzje dotyczące rozmieszczenia radnych w poszczególnych komisjach, które są jednym z kluczowych narzędzi pracy dla osób pełniących te funkcje. W tej chwili mamy już pełne informacje na temat wszystkich pięciu komisji, w tym kto został wybrany na ich przewodniczących oraz zastępców przewodniczących.

Komisję Rewizyjną prowadzi Wojciech Seredyński z Klubu Radnych KWW Rafała Zająca, a zastępczynią przewodniczącego jest Monika Garstka z tego samego klubu. Pozostałymi członkami tej komisji są: Monika Kieliszak (niezrzeszona), Ewa Krawczyk (Klub Radnych Koalicja Obywatelska) oraz Krzysztof Sosin (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość). Komisja Rewizyjna ma za zadanie kontrolowanie działalności prezydenta miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, rozpatrywanie skarg i wniosków od mieszkańców oraz gromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów.

Na czele Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stoi Krystyna Smolarek z Klubu Radnych KWW Rafała Zająca. Jej zastępcą jest Mariusz Smuga z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. W skład komisji wchodzą również: Monika Kirschenstein (Klub Radnych Koalicja Obywatelska), Wanda Nowicka i Mieczysław Skawiński (obydwoje z Klubu Radnych KWW Rafała Zająca). Ta komisja zajmuje się rozpatrywaniem wszelkiego rodzaju skarg na prezydenta miasta, miejskie jednostki organizacyjne, a także wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Przewodniczącą Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju jest Wioleta Sawicka z Klubu Radnych KWW Rafała Zająca. Jej zastępcą został Dawid Pycz z Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Resztę składu komisji stanowią: Michał Bryła, Grzegorz Rybaczuk (obydwaj z Klubu Radnych KWW Rafała Zająca) oraz Krzysztof Kozłowski (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość).