Planowane remonty w Stargardzie

Miasto Stargard w drugim kwartale trwającego roku zdobyło ponad 22 miliony środków. Te pieniądze pozwolą miastu na realizację planów budowy dróg i mieszkań.

Na co Stargard przeznaczy fundusze?

Prawie 17 milionów zostanie przeznaczone na budowę kolejnej części obwodnicy, która ma na celu usprawnienia ruchu drogowego w całym mieście, a jej cześć znajdzie się poza centrum.

Ponad milion złotych będzie zainwestowany w mieszkania komunalne, które pojawią się na ulicy Śniadeckiego. Podobna kwota będzie przeznaczona na renowację murów obronnych, które znajdują się wzdłuż ulicy Klasztornej.

Ponadto z pozyskanych funduszy zostanie wyremontowana kwatera saperów oraz ogrodzenie i pomnik na cmentarzu, znajdującym się na ulicy W. Reymonta. Około 200 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na realizację „Korpusu Wsparcia Seniorów w Stargardzie w 2022 roku”. Wsparcie finansowe otrzymały również szkoły podstawowe, Książnica Stargardzka i Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Rządowe wsparcie na remont ulicy

Niedawno pojawiła się informacja o tym, że Stargard dostał rządowe dofinansowanie na remont ulicy na terenie osiedla Giżynek od skrzyżowania z ulicą Spokojną. Na drodze pojawi się nowa nawierzchnia, chodnik, system odwadniania oraz nowoczesne oświetlenie.