Zgłaszamy kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta

Tylko 10 dni pozostało na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w polityce społecznej. Szansę na otrzymanie takiej nagrody dostaną osoby lub instytucje, które skupiają się na pomocy innym. Wnioski przyjmowane będą do 10 października w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Nagroda będzie przyznana w trzech kategoriach

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach, dwóch indywidualnych i jednej zespołowej. W każdej kategorii przewidziana jest nagroda finansowa.

  • kategoria indywidualna „Młody Społecznik” – nagroda dla osób przed 18. urodzinami w wysokości 1000 złotych,
  • kategoria indywidualna- nagroda dla osób pełnoletnich w wysokości 3000 złotych,
  • kategoria zespołowa – nagroda dla instytucji i organizacji w wysokości 4000 złotych.

Jak zgłosić kandydata?

W celu zgłoszenia swojego kandydata należy do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego złożyć kartę zgłoszenia kandydata wraz z listą podpisów osób popierających kandydaturę, na której musi się znajdować co najmniej 50 podpisów. Na karcie zgłoszenia kandydata znajduje się kilka rubryk do wypełnienia. Trzeba tam podać między innymi kategorię nagrody oraz uzasadnienie zgłoszenia.

Za co można otrzymać nagrodę?

Nagrodę otrzyma osoba lub organizacja, która poświęca się polityce społecznej, czyli wdraża projekty aktywizacji i integracji społecznej, wspiera i promuje społeczeństwo obywatelskie czy wprowadza innowacyjne rozwiązania w celu usprawnienia pracy danej instytucji i organizacji.