Już działa świetlica dla dzieci niepełnosprawnych i rodziców

Świetlicę otworzyło stowarzyszenie Godna Przyszłość

Przy ulicy Składowej 2A w Stargardzie Szczecińskim działa świetlica, w której czas mogą spędzać dzieci niepełnosprawne oraz ich rodzice i opiekunowie. W tym miejscu można odpocząć, zadbać o swoje zdrowie, a nawet załatwić drobne sprawy. Na miejscu każde dziecko ma szansę na skorzystanie z nowoczesnych metod terapeutycznych. Świetlica jest inicjatywą Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Godna Przyszłość.

Szczególne miejsce w Stargardzie

Siedziba świetlicy znajduje się w budynku po dawnym Zespole Szkół Budowlano-Technicznych. Oprócz wspomnianej świetlicy działa tutaj także Regionalne Centrum Kryzysowe oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, prowadzony przez oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Już niedługo przy ul. Składowej zostanie uruchomiony punkt pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Godna Przyszłość zamierza niedługo poszerzyć swoja działalność i stworzyć kolejne miejsca wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunków.