Spółka Wody Miejskie w Stargardzie planuje system retencji dla lepszego zarządzania wodą kanalizacyjną

W Stargardzie firma Wody Miejskie jest na etapie planowania nowego systemu retencji. Jest to strategiczny plan mający na celu zminimalizowanie ryzyka niekontrolowanego uwolnienia wody kanalizacyjnej do rzeki Ina, co może nastąpić podczas intensywnych burz. Miasto obecnie stara się o środki finansowe na realizację tego projektu z rządowego programu Polski Ład.

Spółka komunalna złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 21 mln zł, dzięki czemu będzie mogła przynajmniej częściowo ograniczyć problem zrzutów ścieków do rzeki z sieci kanalizacyjnej, która nie jest zaprojektowana do obsługi nadmiernych ilości wody.

Piotr Tomczak, prezes Wód Miejskich, potwierdza, że po zrealizowaniu projektu systemu retencji problem będzie częściowo rozwiązany.

Chociaż oficjalne informacje na temat dofinansowania projektu przez miasto nie są jeszcze dostępne, już teraz krążą nieoficjalne doniesienia, że Stargard może spodziewać się wsparcia finansowego. Poseł Michał Jach podkreśla wagę tej inwestycji, szczególnie w kontekście gwałtownych zmian klimatycznych.