Działania zarządcy Cmentarza Komunalnego w Stargardzie związane z grobami bez opłat

Zarządca terytorium Cmentarza Komunalnego w Stargardzie, spółka Bio Star mieszcząca się przy ulicy Kościuszki 80, wystosował pilne zwrócenie się do osób odpowiedzialnych za konserwację nagrobków. Firmie zależy na bezzwłocznym skontaktowaniu się ze wszystkimi, którzy troszczą się o groby.

Mieszkającym w Stargardzie mieszkańcom doskonale znana spółka Bio Star, dokładnie dwa miesiące wcześniej, to jest 13 lipca bieżącego roku, sporządziła spis nagrobków znajdujących się na terenie staromiejskiego cmentarza, które są przeznaczone do likwidacji. Powodem takiego działania były brakujące obowiązkowe opłaty. Na sporządzonej przez nich liście znalazło się 140 takich miejsc pochówku. Wśród nich są takie, które nie są opłacane już od roku 1979, co stanowi okres aż 44 lat!

We wrześniu niniejszego roku, spółka Bio Star zaapelowała o natychmiastowy kontakt ze wszystkimi osobami, które dbają o groby wymienione w powyższym zestawieniu. Celem nawiązania kontaktu jest umożliwienie dopełnienia wszelkich obowiązków administracyjnych związanych z tymi miejscami pochówku.