W toku rekonstrukcja XIII-wiecznej konstrukcji obronnej przy ul. Klasztornej

Trwają intensywne prace nad odnowieniem cennego zabytku na ulicy Klasztornej – muru obronnego datowanego na wiek XIII. Już teraz można dostrzec części zamku, które zostały pieczołowicie odrestaurowane. Te działania są istotnym elementem szerszego projektu, którego celem jest wzmocnienie i ochrona tego starożytnego muru przed destrukcyjnym wpływem warunków atmosferycznych.

Rok temu zapoczątkowano pierwszą fazę renowacji części fortyfikacji znajdującej się przy ulicy Klasztornej. Teraz prace nad zabezpieczeniem i remontem muru postępują pełną parą. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu używa autentycznej cegły. Po jej oczyszczeniu i należytym zabezpieczeniu, może ona powrócić do swojego pierwotnego stanu, co dodatkowo podkreśla wartość historyczną zabytku. Prace przy ulicy Klasztornej mają zakończyć się jesienią, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Za następną fazę renowacji muru odpowiada fundusz w wysokości przekraczającej 1 100 000 złotych. Na ten cel udało się zdobyć 1 000 000 złotych wsparcia od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „OCHRONA ZABYTKÓW”. Warto zauważyć, że już w ubiegłym roku zdobycie finansowania na ten cel stanowiło kluczowy krok w procesie długofalowej ochrony tego historycznego dziedzictwa.