Samorząd Stargardu zdobył prawie 400 tysięcy złotych na renowację historycznego dzwonu

Samorząd miasta Stargard uzyskał finansowanie na renowację zabytkowego dzwonu i jego struktury w wysokości niemal 400 tysięcy złotych. Planowane prace obejmują odrestaurowanie dzwonu, który jest umiejscowiony w kościele dedykowanym świętemu Janowi, będącym częścią parafii św. Józefa.

Mieszkańcy Stargardu od dawna oczekiwali na moment, kiedy ten dzwon znów zadzwoni – przekazuje prezydent miasta, Rafał Zając. Prezydent podkreśla, że po zakończeniu renowacji, dzwon ten stanie się największym uruchomionym dzwonem średniowiecznym na Pomorzu i będzie pełnił rolę głównego aktora podczas najistotniejszych miejskich uroczystości.

Zdobyte fundusze na ten cel są efektem skutecznego pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Samorząd Stargardu zarządził wsparcie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jest to dowód na skuteczność działania lokalnych władz w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.