Planowany kompleksowy remont ul. E. Orzeszkowej w Stargardzie zapewni lepszy dostęp do obwodnicy północnej

Powiat stargardzki wszedł w proces projektowania przebudowy części ulicy E. Orzeszkowej, co przyniesie korzyści wszystkim korzystającym z tej trasy, zarówno mieszkańcom nowych osiedli mieszkaniowych, jak i działkowcom oraz osobom podróżującym na trasie Śródmieście – Obwodnica Północna i odwrotnie. Projekt ten ma na celu zapewnienie łatwiejszego dostępu do nadal rozbudowywanej obwodnicy północnej miasta.

Aktualnie, prawie 700 metrowy odcinek ulicy E. Orzeszkowej to w dużej mierze droga gruntowa, która w okresie jesienno-zimowym staje się nieprzyjazna dla przechodniów i kierowców. Przebudowa tej ulicy jest więc niezbędna dla poprawy warunków komunikacyjnych, a także dla umożliwienia połączenia z już wybudowanym odcinkiem obwodnicy północnej przez miasto Stargard.

Kompleksowa modernizacja obejmie nie tylko powstanie zupełnie nowej jezdni, ale również chodników, zjazdów do posesji i kanalizacji deszczowej. Przewidziana jest również realizacja terenów zielonych. Aby przystąpić do konkretnej realizacji, konieczne jest najpierw opracowanie szczegółowej dokumentacji.

Stargardzka firma PROINWEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje – Łukasz Żarnowski została powołana do przygotowania projektu. Oczekuje się, że pełna dokumentacja będzie dostępna do lata 2024 roku.

Przebudowana u. E. Orzeszkowej ma obejmować od ogrodów działkowych aż po ulicę Warzywną, co z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania w Stargardzie.