Prace rozbiórkowe przy ulicy Bolesława Chrobrego w Stargardzie dobiegły końca

Zostało sfinalizowane zadanie demontażu budynków znajdujących się na adresie ul. Bolesława Chrobrego 12-14. W planach jest przystąpienie do koniecznych prac archeologicznych w tym miejscu wiosną roku 2024. Obecne działania to zwiastun nadchodzącej renowacji starych i urokliwych kamienic, które mają zaintrygować swoim urokiem na równi z sąsiadującym ze Stargardzkim Centrum Nauki FILARY.

Misję całkowitej demolki dwóch kamienic powierzyło Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które już ogłosiło zakończenie działań. Na ten moment priorytetem jest sprzątanie terenu oraz przygotowanie do następnych kroków procesu. W ciągu najbliższych tygodni Stargardzkie TBS zamierza wybrać firmę odpowiedzialną za prowadzenie badań archeologicznych. Teren ten bowiem jest pod ochroną konserwatorską, a co za tym idzie, wymaga przeprowadzenia szczegółowych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kolejny etap to rekonstrukcja kamienic mieszkalnych, co jest nie lada wyzwaniem, zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym. Niemniej jednak, efekty takich przedsięwzięć są zawsze oszałamiające. Stargardzkie TBS posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów, co potwierdza ich udana odbudowa siedziby FILARÓW przy ul. Bolesława Chrobrego 21.