Prace remontowe na drodze powiatowej nr 1704Z od 1 do 6 marca. Utrudnienia w ruchu drogowym

Planowane są prace remontowe wykorzystujące gorącą masę asfaltową na odcinku drogi powiatowej nr 1704Z, prowadzącej od Ronda 15 Południk w stronę Zieleniewa. Prace te mają rozpocząć się w piątek, pierwszego dnia marca i potrwają do środy, szóstego dnia tego samego miesiąca.

Powiat Stargardzki przekazuje informację od firmy Data Trans – wykonawcy remontu, iż w wyżej wymienionych dniach na opisywanym odcinku drogi wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z tym, w czasie przeprowadzania prac remontowych, kierujący pojazdami będą musieli zmierzyć się z pewnymi niedogodnościami.

Zwraca się z apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do tymczasowego oznakowania i sygnałów podawanych przez osoby odpowiedzialne za kierowanie ruchem na tej trasie.