Zarzuty nadużycia władzy przez policjanta w Stargardzie – szczegółowe śledztwo w toku

W wyniku dokonanej przez kierownictwo oceny interwencji policyjnej, która miała miejsce 6 czerwca 2024 roku w Stargardzie, pojawiły się solidne przesłanki sugerujące nadużycie uprawnień ze strony jednego z funkcjonariuszy należących do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Osoba ta została niezwłocznie zawieszona w pełnieniu swoich służbowych obowiązków, a przeciwko niemu rozpoczęto postępowanie dyscyplinarne. Całość zgromadzonych dowodów i ustaleń została przekazana do prokuratury.

Podczas wydarzenia, które miało miejsce 6 czerwca 2024 r. na terenie Stargardu, siły policyjne zareagowały na zgłoszenie pod numerem alarmowym 112. Z treści zgłoszenia wynikało, że niewłaściwie ubrany mężczyzna o nienaturalnie pobudzonym zachowaniu wtargnął na teren prywatnej posesji przy ulicy Bydgoskiej. Policjanci odnaleźli wspomnianego mężczyznę na tej samej ulicy, idącego po środku jezdni. Podczas interwencji stosowane były środki przymusu bezpośredniego.

Po zakończeniu interwencji mężczyzna ten został przetransportowany do komendy policji w Stargardzie. Ze względu na stwierdzone obrażenia głowy, wezwano karetkę pogotowia, która przewiozła go do szpitala. Mężczyzna przez cztery dni pozostał pod opieką medyczną, po czym został wypisany.

Analiza przebiegu tej interwencji przez specjalistów z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wykazała, że mogło dojść do nadużycia uprawnień przez jednego z interweniujących funkcjonariuszy, który użył środków przymusu bezpośredniego. Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz prokuratura zostały natychmiast poinformowane o tym incydencie i wynikach dotychczasowych ustaleń. Funkcjonariusz, którego działania budziły wątpliwości, został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych i rozpoczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Wszystkie zgromadzone materiały zostały przekazane do prokuratury. Nie ma miejsca na łamanie prawa przez osoby, które powinny je przestrzegać.