Dzień Pracownika Socjalnego w Stargardzie

W miniony weekend w Stargardzie miała miejsce uroczystość związana z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Na widowni zasiedli między innymi pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Stargardu. 

Gdzie odbyła się uroczystość? Czy przyznano jakieś nagrody? Kogo wybrano na społeczników roku? Jakie atrakcje towarzyszyły temu wydarzeniu?

W Centrum Kultury w Stargardzie, 20 listopada odbyła się piękna uroczystość obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Uroczystość ta miała wymiar miejsko-powiatowy. Wydarzeniu temu towarzyszyły liczne atrakcje wokalne oraz taneczne, między innymi był to występ taneczny Zuzanny Gut, oraz gra na gitarze w wykonaniu — Marcina Mamoty. 

Obchodzona uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego była okazją do podziękowań, okazania wdzięczności i do złożenia pięknych życzeń. A takie życzenia złożył między innymi Prezydent Miasta Stargard — Pan Rafał Zając. Podczas celebrowania uroczystości zostały przyznane nagrody Prezydenta Miasta Stargard, dla pracowników socjalnych oraz społeczników roku. 

Nagrody między innymi otrzymali:

  • Natalia Araszkiewcz — w kategorii młodego społecznika. Uczęszcza do piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 i działa w Szkolnym Klubie Wolontariusza, oraz udziela się w wielu innych akcjach charytatywnych.
  • Oskar Korzeniowski — w kategorii młodego społecznika. Uczęszcza do siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Chętnie bierze udział w licznych akcjach jak np. „Szlachetna Paczka” oraz wiele innych.
  • Monika Izak i Krzysztof Kozyrski — CUKIERNIA NOVA — w kategorii zespołowej. To najpopularniejsza cukiernia w powiecie stargardzkim według plebiscytu — Smaki Pomorza. Pani Monika i Pan Krzysztof są bardzo zaangażowani w  wiele wydarzeń miasta Stargard, takich jak np. Maraton Dookoła Miedwia oraz wiele, wiele innych.
  • Renata Kraus — Społecznik Roku 2021 w kategorii indywidualnej. Między innymi członkini Stowarzyszenia Potrzebny Dom. Pani Renata jest zaangażowana w wiele działań i  akcji np. charytatywnych. Wszystkie działania Pani Renaty i innych laureatów są szerzej opisane na stronie internetowej Urzędu Miasta Stargard. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!