Uroczyste zakończenie Remontu Stulecia Kolegiaty w Stargardzie

Znalezione podczas prac konserwacyjnych szczątki ludzkie zostaną uroczyście pochowane podczas nabożeństwa ekumenicznego w Stargardzie. To wydarzenie będzie początkiem trzydniowych obchodów, które mają na celu upamiętnienie zakończenia Remontu Stulecia Kolegiaty Najświętszej Marii Panny Królowej Świata.

Szczytowym momentem tych celebracji będzie msza dziękczynna odpustowa, która odbędzie się w najbliższą niedzielę.

Ks. Janusz Posadzy, proboszcz parafii kolegiackiej, jest zdania, że dzisiejsze nabożeństwo stanowi doskonałą inaugurację zbliżających się uroczystości odpustowych. Wskazuje, że o godzinie 17:00 zostaną złożone do grobu szczątki odkryte podczas renowacji kościoła i badań archeologicznych przeprowadzonych w kaplicach północnych. Przez okres od 200 do 300 lat te trumny spoczywały na rusztach, pozostając prawie nietknięte. Teraz nadszedł czas na ich godne pochowanie – dodaje ks. Posadzy.

Poseł na Sejm RP, Michał Jach, również zachęca do udziału w wspólnych obchodach zakończenia Remontu Stulecia. Wyraża on duże uznanie dla efektów finalnych wszystkich prac. Podkreśla też znaczenie funduszy unijnych, które były istotne dla realizacji projektu i wyraża wdzięczność dla prezydenta Stargardu za jego zaangażowanie od samego początku tego przedsięwzięcia. Poseł podkreśla dumę z powodu tego osiągnięcia i sugeruje ks. Januszowi pisanie książki na temat tego wielkiego dzieła.