Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Starogardzkim Środowiskowym Domu Samopomocy

Aby uczcić Dzień Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada, Maciej Kalinowski – zastępca prezydenta miasta, przyjął zaproszenie od dyrekcji oraz personelu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie i dołączył do nich w obchodach. Wspólne świętowanie miało na celu docenienie ciężkiej pracy i poświęcenia całego zespołu pracowników placówki.

Dyrektor ŚDS, Aleksandra Formela, szczególnie podkreśliła trud, jaki personel wkłada każdego dnia w niesienie pomocy i opieki potrzebującym. Zaznaczyła, że ubiegły rok był wyjątkowo intensywny dla zespołu, ze względu na realizację wielu innowacyjnych pomysłów i wyjątkowych działań. Wyraziła swoją wdzięczność za zaangażowanie i niezawodność swojego zespołu, podkreślając, jak dumna jest z osiągnięć całej placówki.

Zastępca prezydenta miasta, Maciej Kalinowski, również wyraził swoje uznanie dla pracy zespołu. Podkreślił, jak ważne są empatia i troska, które pracownicy ŚDS okazują swoim podopiecznym. Zauważył, że mimo różnych przeciwności losu, nic nie jest w stanie powstrzymać determinacji zespołu.

W obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, wzięli również udział naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Buczyńska oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Ewa Życzyńska.