Zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitala w Stargardzie obowiązuje do odwołania

W Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, którym kieruje Krzysztof Kowalczyk, wprowadzono bezterminowy zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zachorowań na choroby wirusowe.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, dyrektor Kowalczyk postanowił wprowadzić restrykcyjne środki zapobiegawcze. Wiadomość o zakazie odwiedzin została podana do publicznej wiadomości poprzez komunikaty, które zostały wywieszone w placówce znajdującej się przy ulicy Wojska Polskiego.

Działanie to ma na celu ochronę pacjentów i personelu przed rozprzestrzenianiem się wirusów. Ograniczenie kontaktów między osobami nie przebywającymi na stałe w szpitalu a jego pacjentami i pracownikami jest jednym ze sposobów ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób wirusowych. Zakaz odwiedzin będzie obowiązywał do momentu odwołania.