Projekt na rzecz poprawy jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim o wartości 17,5 mln zł

Ważna inicjatywa o nazwie „Przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” była prowadzona z myślą o sektorze edukacji. Jej koszt wyniósł niemal 17,5 milionów złotych.

Projekt miał na celu nie tylko podniesienie poziomu edukacji zawodowej na terenie powiatu starogardzkiego, ale także umożliwienie uczniom ponadpodstawowych szkół zawodowych zdobycia wyższych kwalifikacji. Dodatkowo zakładano dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb kształcenia zawodowego, tak aby lepiej odpowiadały one na wymagania gospodarki.

Częścią projektu było stworzenie sieci szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu starogardzkiego. W jej skład weszły Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum w Owidzu oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie.