Współpraca policji i strażaków na drogach: Szkolenie dotyczące zarządzania ruchem drogowym

Właściwa współpraca między służbami ratunkowymi, takimi jak policja i straż pożarna, jest kluczowa podczas interwencji, w tym zdarzeń drogowych. Często strażacy, zarówno zawodowi, jak i wolontariusze z ochotniczych straży pożarnych, muszą nieraz pełnić funkcję kierowania ruchem drogowym. W związku z tym, funkcjonariusze policji prowadzą szkolenia dla strażaków w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji oraz praktycznej nauki zarządzania ruchem. Kolejnym tematem omawianym podczas tych szkoleń było odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego.

Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, aspirant Justyna Siwarska, poinformowała o spotkaniu odbywającym się ostatnio w sobotę. Na tym spotkaniu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego stargardzkiej komendy łączyli siły z 40 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu stargardzkiego na wspólnych ćwiczeniach.

Podczas tego szkolenia, funkcjonariusze policji szczegółowo wyjaśnili zasady zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego podczas akcji ratowniczej. Omówione zostały także potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić podczas dojazdu na miejsce wypadku pojazdem uprzywilejowanym. Dodatkowo, w części praktycznej szkolenia, policjanci pokazywali strażakom jak poprawnie wydawać polecenia i sygnały uczestnikom ruchu drogowego na miejscu zdarzenia. Współpraca i wzajemne wsparcie służb na miejscu interwencji jest niezwykle istotne, stąd kluczowe jest poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności na drodze.