Eltwin Polska Sp. z o.o. zapowiada grupowe zwolnienia w zakładzie Stargard: 71 osób straci pracę

W Stargardzie, spółka Eltwin Polska Sp. z o.o. podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych w swoim miejscowym zakładzie. Straty pracy ma ponieść 71 pracowników, co stanowi znaczny procent całego zespołu zatrudnionego w firmie. To kolejne przedsiębiorstwo po Backer OBR, które w marcu ogłosiło masowe zwolnienia. Powodem takiej sytuacji jest notowany nieprzerwany spadek ilości zamówień od głównego skandynawskiego klienta firmy.

Pismo informujące o planowanych zwolnieniach trafiło dziś do Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie.

Dziś firma Eltwin poinformowała nas o swoich planach dotyczących grupowych zwolnień. Planowane redukcje kadrowe dotyczą 71 osób – 65 z nich to osoby zaangażowane bezpośrednio w produkcję, a pozostałe 6 to osoby zajmujące się działaniami pośrednio związanymi z produkcją. Proces zwalniania rozpocznie się już dzisiaj i potrwa najprawdopodobniej dwa, trzy dni. Podstawowymi kryteriami wyboru były staż pracy i doświadczenie – podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej firmy, która przeprowadziła grupowe zwolnienia. Takie informacje przekazała Patrycja Gross, która pełni funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie.

Urząd Pracy planuje uruchomić standardową procedurę stosowaną w takich sytuacjach. Będzie oferował swoje usługi grupie zwolnionych pracowników, w tym między innymi możliwość szybszej rejestracji. Taka sama praktyka była już stosowana przy zwolnieniach grupowych w firmie Backer OBR. Urząd może już podczas rejestracji skierować bezrobotne osoby do nowego potencjalnego pracodawcy.