Uroczyste otwarcie 8. Dnia Pionierów Stargardu z multimedialną wystawą "Starogród i jego miejsca 2.0"

Po południu dzisiejszego dnia miało miejsce uroczyste rozpoczęcie obchodów 8. Dnia Pionierów w Stargardzie. Inauguracja obejmowała wernisaż plenerowej wystawy planszowej zatytułowanej „Starogród i jego miejsca 2.0”, która jest poświęcona miastu w okresie powojennym. Osobą odpowiedzialną za całość projektu, zarówno jako autor, jak i komisarz, jest Piotr Tarnawski, kustosz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

Jak mówił Piotr Tarnawski podczas dzisiejszego wernisażu odbywającego się w parku Chrobrego, kiedy zadaje pytania pionierom i ich potomkom na temat miejsca, które uważają za najistotniejsze w kontekście swojej pionierskiej przeszłości, najczęściej słyszy o ich pierwszym mieszkaniu czy domu, pierwszej szkole lub miejscu pracy, a czasami nawet o placu zabaw z tamtego okresu. Jest to dla niego inspiracją do stworzenia pełnego katalogu takich miejsc.

Wystawa jest próbą skróconego ukazania tych miejsc. Część z nich była już prezentowana podczas pierwszej edycji wystawy, teraz przyszła pora na kolejne. Są to miejsca ściśle związane z planem miasta, które jako pierwsze były zagospodarowywane i zamieszkiwane. Kolejnym etapem są miejsca pracy, gastronomia oraz lokalizacje ważnych wydarzeń, na przykład miejsce pierwszego meczu Błękitnych – przy SP 7 na placu Majdanek.

Wystawa pozwala zobaczyć jak miasto się zmieniało na przestrzeni lat. Zawiera fotografie z lat pionierskich, z kolejnych dekad aż po współczesność. Niektóre z przedstawianych miejsc już nie istnieją i pozostały tylko budynki, inne natomiast wciąż funkcjonują w niezmienionej formie.